معنی و ترجمه کلمه relax به فارسی relax یعنی چه

relax


سست کردن يا شدن ،لينت دادن ،شل کردن ،کم کردن ،تمدد اعصاب کردن ،راحت کردن
علوم مهندسى : تخفيف يافتن
ورزش : ازاد و شل شدن عضله ها

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها