معنی و ترجمه کلمه relaxant به فارسی relaxant یعنی چه

relaxant


(طب )سست کننده ،داروى بيحالى ،ملين
روانشناسى : ارامبخش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها