معنی و ترجمه کلمه relaxation generator به فارسی relaxation generator یعنی چه

relaxation generator


علوم مهندسى : مولد رلاکسيون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها