معنی و ترجمه کلمه relaxation spectroscopy به فارسی relaxation spectroscopy یعنی چه

relaxation spectroscopy


شيمى : طيف بينى اسايشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها