معنی و ترجمه کلمه relaxation time به فارسی relaxation time یعنی چه

relaxation time


شيمى : زمان اسايش
علوم هوايى : فاصله زمانى بين از بين بردن اشفتگى و برقرارى حالت تعادل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها