معنی و ترجمه کلمه relay post به فارسی relay post یعنی چه

relay post


پست رابط ستون ،پست رابط
علوم نظامى : پست واسطه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها