معنی و ترجمه کلمه relay به فارسی relay یعنی چه

relay


ايستگاه واسطه مخابراتى ،ذخيره ،رله کردن ،دوباره پخش کردن ،اعلام خبر کردن ،ربط دادن ،مربوط کردن ،عوض کردن ،بازپخش ،باز پخش کردن ،رله ،دستگاه تقويت نيروى برق يا راديو و تلگراف و غيره ،ايستگاه تقويت ،مسابقه دو امدادى ،تقويت کردن
علوم مهندسى : رله
کامپيوتر : رله
الکترونيک : رله
علوم هوايى : رله
علوم نظامى : روانه کردن مجدد توپ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها