معنی و ترجمه کلمه relaying به فارسی relaying یعنی چه

relaying


بازسازى سنگفرش
معمارى : برداشتن و دوباره جاگذارى سنگفرشها براى تعمير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها