معنی و ترجمه کلمه relearning به فارسی relearning یعنی چه

relearning


روانشناسى : بازاموزى
ورزش : بازاموزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها