معنی و ترجمه کلمه reliability به فارسی reliability یعنی چه

reliability


قابل اعتماد،قابليت اعتماد،قابليت اطمينان ،اعتبار
کامپيوتر : قابليت اطمينان
روانشناسى : پايايى
بازرگانى : قابليت اطمينان ،قابل اطمينان
علوم هوايى : قابليت اعتماد
علوم نظامى : قابليت اطمينان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها