معنی و ترجمه کلمه relief well به فارسی relief well یعنی چه

relief well


چاه تخليه
عمران : چاه فشارشکن
معمارى : چاه بارشکن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها