معنی و ترجمه کلمه relieving officer به فارسی relieving officer یعنی چه

relieving officer


مامور اعانه فقرا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها