معنی و ترجمه کلمه reload به فارسی reload یعنی چه

reload


گلوله گذارى مجدد
علوم نظامى : پر کردن مجدد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها