معنی و ترجمه کلمه relocation clock به فارسی relocation clock یعنی چه

relocation clock


دايره تنظيم تير
علوم نظامى : دايره تنظيم هدف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها