معنی و ترجمه کلمه remain به فارسی remain یعنی چه

remain


اقامت کردن ،اثر باقيمانده ،(درجمع )بقايا،باقيماندن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها