معنی و ترجمه کلمه rememberance or recollection of god به فارسی rememberance or recollection of god یعنی چه

rememberance or recollection of god


قانون ـ فقه : ذکر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها