معنی و ترجمه کلمه reminder به فارسی reminder یعنی چه

reminder


باقيمانده ،تذکر،ياداورى کننده ،ياداورى
بازرگانى : بقيه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها