معنی و ترجمه کلمه remnant به فارسی remnant یعنی چه

remnant


باقى مانده ،بقيه ،اثر،بقايا(درجمع)،اثار


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها