معنی و ترجمه کلمه remorse به فارسی remorse یعنی چه

remorse


پشيمانى ،افسوس ،ندامت ،پريشانى ،غم
روانشناسى : پشيمانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها