معنی و ترجمه کلمه rend به فارسی rend یعنی چه

rend


پاره کردن ،چاک زدن ،دريدن ،کندن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها