معنی و ترجمه کلمه render (to) به فارسی render (to) یعنی چه

render (to)


دوغاب زدن ،تميز کردن
معمارى : اندودن

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها