معنی و ترجمه کلمه renitency به فارسی renitency یعنی چه

renitency


مقاومت ،مخالفت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها