معنی و ترجمه کلمه renowned به فارسی renowned یعنی چه

renowned


مشهور،نامدار،معروف ،نامور


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها