معنی و ترجمه کلمه repair به فارسی repair یعنی چه

repair


درست کردن ،جبران کردن تعمير،تعمير کردن ،تعميرکردن ،جبران کردن ،دوباره داير کردن ،مرمت کردن ،مرمت ،تعمير،اصلاح
علوم مهندسى : مرمت
بازرگانى : تعمير کردن
علوم نظامى : مرمت کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها