معنی و ترجمه کلمه repairable به فارسی repairable یعنی چه

repairable


قابل جبران ،اصلاح پذير،تعمير پذير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها