معنی و ترجمه کلمه repeat range به فارسی repeat range یعنی چه

repeat range


علوم نظامى : فرمان برد از نو،با همين مسافت تيراندازى کنيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها