معنی و ترجمه کلمه repeatable به فارسی repeatable یعنی چه

repeatable


تکرارپذير،قابل تکرار،تکرار کردنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها