معنی و ترجمه کلمه repercussive به فارسی repercussive یعنی چه

repercussive


پس زننده





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها