معنی و ترجمه کلمه repetitious به فارسی repetitious یعنی چه

repetitious


تکرارى ،مکرر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها