معنی و ترجمه کلمه repinningly به فارسی repinningly یعنی چه

repinningly


لندلند کنان ،ناله کنان ،بادلتنگى ،از روى نارضايتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها