معنی و ترجمه کلمه replace به فارسی replace یعنی چه

replace


عوض کردن ،جانشين شدن يا کردن ،چيزى را تعويض کردن ،جابجا کردن ،جايگزين کردن
کامپيوتر : فرمانREPLACE
علوم نظامى : تعويض قطعات يا يکانها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها