معنی و ترجمه کلمه repletion به فارسی repletion یعنی چه

repletion


پرى ،پرسازى ،انباشتگى ،(طب )پر خون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها