معنی و ترجمه کلمه report tothe director به فارسی report tothe director یعنی چه

report tothe director


خود را حضورا نزد رئيس معرفى کنيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها