معنی و ترجمه کلمه represent به فارسی represent یعنی چه

represent


نمايندگى داشتن ،نمايش دادن ،نماياندن ،فهماندن ،نمايندگى کردن ،وانمود کردن ،بيان کردن ،نشان دادن ،نماينده بودن
قانون ـ فقه : نمايندگى داشتن از طرف
بازرگانى : ارائه کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها