معنی و ترجمه کلمه representationalist به فارسی representationalist یعنی چه

representationalist


معتقد بفلسفه ايده هاو افکار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها