معنی و ترجمه کلمه representative elements به فارسی representative elements یعنی چه

representative elements


شيمى : عناصر نماينده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها