معنی و ترجمه کلمه representative به فارسی representative یعنی چه

representative


معرف ،بيانگر،نمايشگر،نماينده ،حاکى از،مشعربر
قانون ـ فقه : وکيل ،نماينده
روانشناسى : نماينده
بازرگانى : نماينده ،معرف ،نمونه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها