معنی و ترجمه کلمه repress به فارسی repress یعنی چه

repress


باز فشردن ،باز کوفتن ،فرونشاندن ،سرکوب کردن ،در خود کوفتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها