معنی و ترجمه کلمه repristinate به فارسی repristinate یعنی چه

repristinate


بصورت اصلى برگرداندن ،دوباره بکر کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها