معنی و ترجمه کلمه reprouducible به فارسی reprouducible یعنی چه

reprouducible


دوباره درست کردنى ،تجديد کردنى ،قابل توليدياتناسل

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها