معنی و ترجمه کلمه republic به فارسی republic یعنی چه

republic


جمهورى
قانون ـ فقه : حکومتى که در ان سمت رئيس کشور بالوراثه منتقل نمى شود و مدت رياست کشور نيز غالب اوقات محدود است و انتخاب رئيس کشور از طريق مراجعه به اراء عمومى صورت مى گيرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها