معنی و ترجمه کلمه request for proposal به فارسی request for proposal یعنی چه

request for proposal


کامپيوتر : تقاضا براى پيشنهاد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها