معنی و ترجمه کلمه request for quotation به فارسی request for quotation یعنی چه

request for quotation


کامپيوتر : تقاضا براى اعلام قيمت
قانون ـ فقه : استعلام بها

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها