معنی و ترجمه کلمه request to send به فارسی request to send یعنی چه

request to send


کامپيوتر : تقاضاى ارسال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها