معنی و ترجمه کلمه requester به فارسی requester یعنی چه

requester


خواهش کننده ،خواستار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها