معنی و ترجمه کلمه require به فارسی require یعنی چه

require


بايستن ،لازم داشتن ،خواستن ،مستلزم بودن ،نياز داشتن ،لازم بودن ،لازم دانستن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها