معنی و ترجمه کلمه requirement (jf) به فارسی requirement (jf) یعنی چه

requirement (jf)


علوم دريايى : خواسته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها