معنی و ترجمه کلمه requisition line به فارسی requisition line یعنی چه

requisition line


مسير درخواست اماد
علوم نظامى : خط درخواست اماد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها