معنی و ترجمه کلمه requisition number به فارسی requisition number یعنی چه

requisition number


علوم نظامى : شماره درخواست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها