معنی و ترجمه کلمه requisition به فارسی requisition یعنی چه

requisition


واست استرداد مجرم ،شرط لازم ،مقتضى ،تذکر و اخطار کتبى دادن ،درخواست کردن ،سخره ،چيز مورد تقاضا،بازگرفتن ،مصادره کردن ،درخواست رسمى کردن
قانون ـ فقه : تقاضا کردن
بازرگانى : درخواست
علوم نظامى : درخواست وسايل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها